Beëdiging en apostille

Als u een vertaling nodig heeft van een officieel document, zoals een notariële akte, een geboortebewijs of huwelijksakte moet zo'n document soms voor een ander land geldig worden gemaakt en daarom 'beëdigd' worden.

Soms wordt naast de beëdiging van de vertaling ook een zogenaamd apostille verlangd.

Dit is in een notendop een nadere verklaring van het hoe en waarom van beëdiging en apostille.

Azbuka levert beëdigde vertalingen van en naar het Russisch tegen een zeer redelijk tarief per woord. We raden u aan - voorzover nodig - het document van apostille te laten voorzien bij de rechtbank alvorens het ter vertaling naar ons op te sturen.