Werkwijze

Het vertaaltarief is gebaseerd op het aantal woorden in de brontekst. Voor kleine documenten is er een minimumtarief. Als u het te vertalen document of de te vertalen documenten mailt naar info@azbuka.nl onder vermelding van uw gegevens, dan ontvangt u per omgaande een offerte met informatie over prijs
en levertijd.

Als u een beëdigde vertaling nodig heeft, zal ik u in de offerte verzoeken me het origineel of een kleurenkopie van het document toe te sturen, omdat die moet worden voorzien van paraaf en stempel en worden aangehecht aan de vertaling.

U ontvangt de vertaling retour per post of e-mail. Op uw verzoek kan de vertaling ook aangetekend worden verstuurd, de kosten daarvoor worden dan aan u doorberekend.

De factuur wordt met de vertaling meegestuurd.